Комуникации

Телевизионна реклама

Марка „За цялата фамилия“ през годините е подкрепена с разнообразна телевизионна реклама. Връзката с народните традиции при приготвянето на баница е една от основните теми при изготвянето на рекламните клипове. Тя изгражда Фамилия като традиционна марка, предназначена за цялото семейство, внушава семейни ценности и домашен уют. Темите на телевизионните клипове са ежедневни, традиционни, носещи усещането за приятни емоции у дома, наситени с тънък хумор.

Аудио реклама

Фамилия достига до своите потребители освен чрез телевизионна реклама и чрез радио реклама, която е един от инструментите за маркетинг подкрепа на марката.

Печатна реклама

Марка „За цялата фамилия“ е с широка дистрибуция в цялата страна, която е подкрепена с разнообразни рекламни материали. Чрез тях марката е видима за клиентите в точката на продажба, изгражда се нейната познаваемост. Рекламните ни материали са красиви и носят характерните елементи за марка Фамилия. Те могат да се видят в магазинната мрежа в цялата страна.